Algemene voorwaarden

Sunweb met ParkVia is een commerciële naam gebruikt door ParkVia Ltd.

1. ParkVia fungeert enkel als boekingsagent en dus ligt alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle voertuigen bij de parkeergelegenheid, het hotel, de valet service of andere vestiging (Parkeeraanbieder). U stemt er mee in dat wanneer u een boeking maakt via de ParkVia website, deze optreedt als een online boekingsagent en dat de voorziening voor parkeren wordt geregeld door de Parkeeraanbieder wanneer u aankomt op vooraf geboekte locatie. De Parkeeraanbieders zijn onafhankelijke bedrijven, geen agenten of werknemers van ParkVia. ParkVia is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten, omissies, verzuim, verklaringen, garanties, overtredingen of nalatigheid van dergelijke leveranciers of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen, of andere schade of kosten die daaruit voortvloeien. ParkVia is niet aansprakelijk en zal geen terugbetaling geven in geval van staking, overmacht of andere oorzaken die buiten haar directe controle vallen en kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor bijkomende kosten, verzuim, vertragingen, omleidingen of handelingen van een eender welke regering of autoriteit.

2. ParkVia controleert de prijzen door de beste prijskwaliteitsverhouding aan te bieden. Prijzen kunnen stijgen of dalen door seizoensgebonden verschillen of speciale aanbiedingen. Alle getoonde prijzen zijn voor pre-reserveringen online en de aangeboden prijzen van de Parkeeraanbieders zijn meestal inclusief alle toepasselijke BTW (of landelijke equivalent) verschuldigd in het land van de Parkeeraanbieder, en omvatten alle andere toegepasselijke belastingen, tenzij anders aangegegeven of wanneer dit niet het standaard gebruikte proces is zoals in de Verenigde Staten. In deze regio’s, staats- of federale belastingen (of gelijkaardige belastingen) worden toegevoed aan het totaal en op de boekingsconfirmatie weergegeven bedrag. Er worden geen betalingskosten aangerekend, ongeacht de wijze van betaling.

3. Boekings- en Annulatie Procedures

4. ParkVia’s websites bevatten hyperlinks naar websites die door derden beheerd worden. ParkVia heeft geen controle over dergelijke websites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, voor enige schending van het contract, of voor opzettelijk of nalatig optreden van deze derde partijen, wat kan resulteren in verlies, schade, vertraging of letsel aan u of uw reisgenoten. ParkVia is niet verantwoordelijk voor de juistheid van meningen op dergelijke websites, en dergelijke websites worden niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid of volledigheid van informatie door ParkVia. Opname van een gelinkte website op de ParkVia’s websites suggereert geen of vormt geen goedkeuring of bekrachtiging van de gelinkte website door ParkVia. Als u besluit om ParkVia website te verlaten, en deze websites van derden te openen, doet u dit op eigen risico. Het beleid(waaronder privacybeleid), alle regels en de operationele procedures van deze websites, zijn op u van toepassing wanneer u zich op dergelijke websites bevindt. ParkVia is niet verantwoordelijk voor informatie die u aan derden verstrekt.

5. De inhoud van de ParkVia’s websites zijn auteursrechtelijk beschermd copyright © ©ParkVia Ltd, alle rechten voorbehouden. Andere product- en bedrijfsnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Afbeeldingen op ParkVia’s websites zijn enkel opgenomen voor het bekijken, deze mogen in geen enkel formaat opgeslagen of gedownload worden. Klanten feedback vermeld op ParkVia’s websites vertegenwoordigd niet altijd de mening van ParkVia.

6. De informatie, producten en diensten gepubliseerd op ParkVia’s websites kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In het bijzonder, ParkVia garanteerd niet vde juistheid van, en is niet aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden met betrekking tot de informatie en beschrijving van de producten aangereikt op eender welke ParkVia website (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, foto’s, lijst van voorzieningen, algemene beschrijvingen enz.), die grotendeels door de Parkeeraanbieders verstrekt worden. Alle beoordelingen op ParkVia’s websites zijn slechts bedoeld als algemene richtlijn en ParkVia staat niet in voor de juistheid van deze beoordelingen. Er worden periodiek wijzigingen aan deze informatie aangebracht. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers mogen ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen op de websites aanbrengen. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers doen geen bindende uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten op ParkVia’s websites voor welk doel dan ook, en het opnemen of het aanbieden van producten of diensten op ParkVia’s websites vormt geen goedkeuring of aanbeveling van deze producten of diensten door ParkVia. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers verwerpen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden over voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding. In geen geval zal ParkVia en/of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade (inclusief, maar niet gelimiteerd tot indirecte, incidentiele, straffende, speciale , gevolgschade) die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ParkVia’s websites, of met de vertraging of onmogelijkheid van het gebruik van ParkVia’s websites, of voor informatie, software, producten en diensten verkregen via ParkVia’s websites, of anderszins voorkomend uit het gebruik van ParkVia’s websites (inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van gebruik, gegevens, winst, besparingen of kansen), enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid anderzijds zelfs indien ParkVia en/of een van haar leveranciers op de hoogte gesteld werd van de mogelijkheid op schade. ParkVia en/of haar respectievelijke leveranciers zijn aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit het gebruik van ParkVia’s websites, enerzijds gebaseerd op het contract strikte aansprakelijkheid of anderzijds, maximum voor de totale waarde van de transactie waarvoor de vordering ontstaan is,voor een gebeurtenis of een reeks van gelinkte gebeurtenissen. Deze algement voorwarden en de voorgaande aansprakelijkheidsdisclaimer, hebben geen invloed op de wettelijke rechten als consument.

7. U gaat ermee akkoord om ParkVia, haar affiliates en/of haar respectievelijke leveranciers en al haar functionarissen, directeurs, werknemers en agenten schadeloos te stellen van en te verdedigen tegen alle aanspraken, oorzaken van de actie, eisen, terugvorderingen, verliezen, schades, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van welke eender welke aard dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, welke door derden zijn veroorzaakt ten gevolge van:

8. Als voorwaarde voor het gebruik van de ParkVia website, garandeert u ParkVia dat u de website niet gebruikt voor onwettig of verboden doeleinden beschreven in deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

ParkVia Ltd is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 6557569.


ParkVia Ltd, 30 Brown Street, Manchester M2 1DH, UK

Annuleringsvoorwaarden

U moet alle annulatie en wijziging verzoeken met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de ParkVia website doorvoeren, of ParkVia een email sturen op het gepubliceerde email adres. Indien u de annulatie of wijziging mondeling aanvraagt via de telefoon of direct bij de parkeeraanbieder, zal uw verzoek niet worden doorgevoerd. Wanneer u een annulatie wenst door te voeren met behulp van de “Beheer Mijn Boeking”-functie op de website, wordt uw aanvraag automatisch doorgevoerd en de opzegtermijn (gedefinieerd als de tijd tussen de aankomstdatum/tijd en de tijd dat ParkVia zich bewust is van uw annulatie) wordt berekend vanaf het moment dat het annulatie verzoek wordt gemaakt. Als u uw verzoek betreffende een annulatie emailt, zal deze alleen worden doorgevoerd tijdens de kantooruren en de opzegtermijn wordt berekend vanaf het moment dat ParkCoud daadwerkelijk het verzoek tot annulatie verwerkt. U wordt daarom geadviseerd om een annulatie verzoek via de “Beheer Mijn Boeking”-functie uit te voeren.

Let op: volgende gevallen of situaties worden niet terugbetaald: